Cung Diên Thọ và các công trình bên trong

Cung Diên Thọ là cung điện dành cho mẹ của vua, nằm ở phía Tây...

Cung Trường Sanh – Nơi ăn ở của Thái hoàng thái hậu

Cung Trường Sanh là một quần thể kiến trúc cung điện khép kín với tổng...

DUYỆT THỊ ĐƯỜNG – Nhà hát cổ nhất của Việt Nam còn lại

Duyệt Thị Đường xây năm 1826 thời vua Minh Mạng, là Nhà hát cổ nhất...

Các khu vườn của hoàng gia nhà Nguyễn bên trong Hoàng Thành Huế

Vườn Ngự uyển bên trong Đại Nội Huế ngày này là điểm tham quan không...

Nghi môn và sân Đại Triều nghi

Nghi Môn và Sân Đại Triều Nghi là những công trình nằm trên trục chính...

Ngọ Môn – Cổng chính đi vào Hoàng thành Huế

Ngọ Môn là cổng chính và nằm ở phía Nam của Hoàng Thành, chỉ dành...

Hoàng thành Huế – Nơi sinh sống, làm việc của Hoàng gia triều Nguyễn

Hoàng thành Huế là vòng thành ở giữa, chu vi hơn 2.450m. Hoàng thành cũng...

Kinh thành Huế – Tên gọi, lịch sử, phạm vi và quá trình xây dựng

Kinh thành Huế là tên gọi của vòng ngoài thành ngoài cùng, chu vi hơn...

Đàn Xã Tắc – Nơi triều Nguyễn làm lễ tế thần Đất và thần Lúa

Đàn Xã Tắc được xây dựng vào năm 1806 dưới thời vua Gia Long. Đàn...

Đèo Hải Vân – Cung đường tuyệt đẹp kết nối Huế, Đà Nẵng, Hội An

Đèo Hải Vân thuộc địa phận Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, là cung đường...