CHIẾC KIỆU CỦA HOÀNG THÁI HẬU TỪ CUNG
Thân kiệu bốn mặt được sơn son thếp vàng chạm trổ công phu, các mô – típ trang trí trên kiệu mang đậm chất cung đình Huế. Phần trên của kiệu, bốn mặt đều có màn che màu vàng tạo sự kín đáo.

Đây là một hiện vật vô cùng quý giá, chứa đựng những thông điệp của quá khứ, những tinh hoa của nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và nhiều bản sắc. Đồng thời thông qua hiện vật, chúng ta còn hiểu thêm về lịch sử và một phương tiện giao thông dưới triều đại phong kiến Việt Nam.