Danh mục : Địa danh

LĂNG VUA KHẢI ĐỊNH (ỨNG LĂNG)

Sau 4 năm xem xét tham khảo các bản tấu trình của các thầy địa lý cho việc chọn đất xây dựng lăng, vua Khải Định đã quyết định chọn...

Xem thêm

LĂNG VUA ĐỒNG KHÁNH (TƯ LĂNG)

Sự ra đời của lăng vua Đồng Khánh có lịch sử đầy trắc trở. Sau khi vua Đồng Khánh lên ngôi, ngài thấy lăng của cha mình ở núi Cư Sĩ...

Xem thêm

LĂNG MỘ VUA KIẾN PHÚC (BỒI LĂNG)

Lăng vua Kiến Phúc nằm trong khuôn viên của lăng vua Tự Đức. Khu vực Bồi Lăng bao gồm lăng mộ vua Kiến Phúc, điện Chấp Khiêm và các...

Xem thêm

LĂNG MỘ LỆ THIÊN ANH HOÀNG HẬU (KHIÊM THỌ LĂNG)

Lăng Lệ Thiên Anh Hoàng Hậu nằm trong khuôn viên của lăng vua Tự Đức. Lệ Thiên Anh Hoàng hậu tên là Vũ Thị Duyên, bà sinh vào ngày...

Xem thêm

LĂNG VUA TỰ ĐỨC (KHIÊM LĂNG)

Lăng vua Tự Đức được xây dựng tại ấp Trâm Bái, làng Dương Xuân, huyện Hương Thủy (nay là phường Thủy Xuân, thành phố Huế). Được xem...

Xem thêm

LĂNG VUA THIỆU TRỊ (XƯƠNG LĂNG)

Lúc sinh thời vua Thiệu Trị chưa nghĩ đến việc chọn ngôi đất xây lăng cho mình, lúc lâm chung nhà vua đã dặn dò với người con trai...

Xem thêm

LĂNG VUA MINH MẠNG (HIẾU LĂNG)

Hiếu lăng được khởi công vào tháng 9/1840. Công trình đang tiến hành thì vua Minh Mạng lâm bệnh và băng hà ngày 20/01/1841. Một tháng...

Xem thêm

LĂNG GIA LONG (LĂNG THIÊN THỌ)

Thiên Thọ là lăng của vua Gia Long (mất tháng 02/1820) và Thừa Thiên Cao Hoàng hậu (mất năm 1814). Lăng được khởi công xây dựng lần...

Xem thêm

Điện Voi Ré - Nơi thờ các vị thần bảo vệ và thờ 04...

Sau khi lên ngôi, vua Gia Long (1802 - 1820) đã cho xây dựng bên cạnh mộ con voi một ngôi điện thờ với tên gọi là Long Châu Miếu,...

Xem thêm

Hổ Quyền - Đấu trường giữa hổ và voi dưới thời triều...

Hổ Quyền hay còn gọi là Hổ Khuyên tọa lạc tại địa phận thôn Trường Đá, phường Thủy Biểu, thành phố Huế. Hổ Quyền không chỉ là di tích...

Xem thêm

HƯNG MIẾU (HƯNG TỔ MIẾU) và THẾ MIẾU (THẾ TỔ MIẾU)

Hưng Miếu là nơi thờ chúa Nguyễn Phúc Luân, thân sinh của vua Gia Long. Thế Tổ Miếu được xây dựng từ năm 1821 - 1823, dưới thời vua...

Xem thêm

CỬA CHƯƠNG ĐỨC

Cửa Chương Đức là một trong bốn cổng của Hoàng Thành, nằm ở phía Tây của Hoàng Thành, ngoài chức năng là cổng dành cho các bà trong...

Xem thêm