Danh mục : Địa danh

Cầu ngói Thanh Toàn

Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng năm 1776 bởi bà Trần Thị Đạo - vợ của một vị quan triều Lê. Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng với...

Xem thêm