Thẻ : ca Huế sông Hương

Đến Huế trải nghiệm Tour "Nghe ca Huế trên sông Hương...

Ca Huế trên sông Hương bằng thuyền rồng là loại hình du lịch rất đặc biệt ở Huế. Được xem là Tour trải nghiệm nổi tiếng nhất của du...

Xem thêm