Thẻ : ca Huế trên sông Hương

Đến Huế trải nghiệm Tour "Nghe ca Huế trên sông Hương...

Ca Huế trên sông Hương bằng thuyền rồng là loại hình du lịch rất đặc biệt ở Huế. Được xem là Tour trải nghiệm nổi tiếng nhất của du...

Xem thêm