Thẻ : chợ đông ba

Chợ Đông Ba Huế - Lịch sử hình thành ít người biết...

Chợ Đông Ba là chợ lớn, lâu đời nhất ở Huế hiện nay. Đây là khu chợ mà có thể nói người Huế không ai là không biết, và không ai là...

Xem thêm