Thẻ : Cung Trường Sanh

CUNG TRƯỜNG SANH -Nơi ăn ở của Thái hoàng thái hậu...

Cung Trường Sanh là một quần thể kiến trúc cung điện khép kín với tổng diện tích là 11.400m, nằm ở phía Tây Bắc bên trong Hoàng Thành,...

Xem thêm

CUNG TRƯỜNG SANH -Nơi ăn ở của Thái hoàng thái hậu...

Cung Trường Sanh là một quần thể kiến trúc cung điện khép kín với tổng diện tích là 11.400m, nằm ở phía Tây Bắc bên trong Hoàng Thành,...

Xem thêm