Thẻ : Dien Kien Trung

ĐIỆN KIẾN TRUNG - Nơi làm việc và sinh hoạt của hai...

Điện Kiến Trung (tên chữ là Kiến Trung Lâu) là cung điện được xây dựng năm 1923 dưới thời vua Khải Định, là 1 trong 5 công trình lớn...

Xem thêm