Thẻ : dien phung tien

ĐIỆN PHỤNG TIÊN - Nơi thờ vua và hoàng hậu của gia...

Điện Phụng Tiên nằm ở phía Tây Nam của Hoàng Thành. Ban đầu có tên gọi là Hoàng Nhân, được xây dựng dưới thời vua Gia Long năm 1814....

Xem thêm