Thẻ : Dien Voi Re

Điện Voi Ré - Nơi thờ các vị thần bảo vệ và thờ 04...

Sau khi lên ngôi, vua Gia Long (1802 - 1820) đã cho xây dựng bên cạnh mộ con voi một ngôi điện thờ với tên gọi là Long Châu Miếu,...

Xem thêm