Thẻ : đèo Hải Vân

Đèo Hải Vân - Cung đường tuyệt đẹp kết nối Huế, Đà...

Đèo Hải Vân thuộc địa phận Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, là cung đường kết nối Huế và Đà Nẵng trước khi xây dựng hầm đường bộ Hải Vân...

Xem thêm