Thẻ : Duyet Thi Duong

DUYỆT THỊ ĐƯỜNG - Nhà hát cổ nhất của Việt Nam còn...

Duyệt Thị Đường là một trong 4 nhà hát được xây dựng dưới thời nhà Nguyễn, bao gồm: Duyệt Thị Đường, Tịnh Quan Viên, Minh Khiêm Đường...

Xem thêm