Thẻ : làng cổ Phước Tích

Làng cổ Phước Tích - Nơi lưu giữ nghề gốm xưa và những...

Làng cổ Phước Tích là ngôi làng thứ hai của Việt Nam được công nhận là làng di sản cấp quốc gia vào năm 2009. Làng cổ Phước Tích cách...

Xem thêm