Thẻ : lăng Đồng Khánh

LĂNG VUA ĐỒNG KHÁNH (TƯ LĂNG)

Sự ra đời của lăng vua Đồng Khánh có lịch sử đầy trắc trở. Sau khi vua Đồng Khánh lên ngôi, ngài thấy lăng của cha mình ở núi Cư Sĩ...

Xem thêm