Thẻ : Lăng vua Khải Định

LĂNG VUA KHẢI ĐỊNH (ỨNG LĂNG)

Sau 4 năm xem xét tham khảo các bản tấu trình của các thầy địa lý cho việc chọn đất xây dựng lăng, vua Khải Định đã quyết định chọn...

Xem thêm