Thẻ : lăng vua tự đức

LĂNG VUA TỰ ĐỨC (KHIÊM LĂNG)

Lăng vua Tự Đức được xây dựng tại ấp Trâm Bái, làng Dương Xuân, huyện Hương Thủy (nay là phường Thủy Xuân, thành phố Huế). Được xem...

Xem thêm