Thẻ : vườn Cơ Hạ

Các khu vườn của hoàng gia nhà Nguyễn bên trong Hoàng...

Huế nổi tiếng là thành phố của nhà vườn, tại Kinh đô Huế đã từng có hơn 30 khu vườn Ngự với những phong cách riêng rất đặc sắc, riêng...

Xem thêm