TAM CUNG - LỤC VIỆN của triều đình nhà Nguyễn

TAM CUNG - LỤC VIỆN của triều đình nhà Nguyễn

Tam cung: Là tên gọi của 03 cung:

  • Cung Khôn Thái: nơi ở của Hoàng quý phi (vợ vua).
  • Cung Diên Thọ: nơi ở của Hoàng thái hậu (mẹ vua).
  • Cung Trường sanh: nơi ở của Thái hoàng Thái hậu (bà nội vua).

Lục viện: là tên gọi của 6 dãy nhà: Đoan Huy, Đoan Hòa, Đoan Trang, Đoan Trinh, Đoan Thuận và Thuận Huy... là nơi ở và sinh hoạt của các phi tần. Tuy vậy, con số 6 chỉ mang tính biểu trưng, vì thực tế có khi số lượng các viện lớn hơn thế.