Tam cung Lục viện của triều đình nhà Nguyễn

Tam cung: Là tên gọi của 03 cung:

  • Cung Khôn Thái: nơi ở của Hoàng quý phi (vợ vua).
  • Cung Diên Thọ: nơi ở của Hoàng thái hậu (mẹ vua).
  • Cung Trường sanh: nơi ở của Thái hoàng Thái hậu (bà nội vua).

Lục viện: là tên gọi của 6 dãy nhà:

  • Đoan Huy
  • Đoan Hòa
  • Đoan Trang
  • Đoan Trinh
  • Đoan Thuận
  • Thuận Huy

Lục viện là nơi ở và sinh hoạt của các phi tần. Tuy vậy, con số 6 chỉ mang tính biểu trưng, vì thực tế có khi số lượng các viện lớn hơn thế.

>>> Xem thêm: Các công trình bên trong Đại Nội Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *