TRƯỜNG LANG - Hệ thống hành lang đặc sắc kết nối các cung điện, các khu vực bên trong Hoàng thành Huế

Kiến trúc “Lang” dưới triều Nguyễn có cấu trúc định dạng khá phong phú, mặc dù vẫn giữ nguyên chức năng nguyên thủy là nối kết giữa các công trình kiến ​​trúc chính. Hệ thống hành lang trong Tử Cấm Thành triều Nguyễn là hành lang kiểu có mái che và tùy theo hình dạng vị trí mà có các tên gọi khác nhau như: Trường Lang, Dực Lang, Hồi Lang, Trực Lang ...

TRƯỜNG LANG - Hệ thống hành lang đặc sắc kết nối các cung điện, các khu vực bên trong Hoàng thành Huế
TRƯỜNG LANG - Hệ thống hành lang đặc sắc kết nối các cung điện, các khu vực bên trong Hoàng thành Huế
TRƯỜNG LANG - Hệ thống hành lang đặc sắc kết nối các cung điện, các khu vực bên trong Hoàng thành Huế

 Loại hình kiến ​​trúc “Lang” được các kiến ​​trúc sư nhà Nguyễn áp dụng rất phổ biến trong hệ thống kiến ​​trúc Hoàng cung, trong các vườn Ngự hay các biệt cung.  Kiến trúc “Lang” dưới triều Nguyễn có cấu trúc định dạng khá phong phú, mặc dù vẫn giữ nguyên chức năng nguyên thủy là nối kết giữa các công trình kiến ​​trúc chính. Chính hệ thống hành lang này đã tạo nên kiến ​​trúc “Vạn Tự Hồi Lang” nổi tiếng ở vườn Thiệu Phương (nằm ở phía Đông của Tử Cấm Thành), hay “Vương Tự Điện” độc đáo trong cung Trường Sanh (trước đây là  cung Trường Ninh, nằm ở phía Tây Bắc của Hoàng Thành) và “Tứ Phương Ninh Mật Hồi Lang” rất đặc biệt ở vườn Cơ Hạ (nằm ở phía Đông của Hoàng Thành) ...

Hệ thống hành lang trong Tử Cấm Thành triều Nguyễn là hành lang kiểu có mái che và tùy theo hình dạng vị trí mà có các tên gọi khác nhau như: Trường Lang, Dực Lang, Hồi Lang, Trực Lang ...

 Trường Lang: là tên gọi chung của các loại hành lang dài, nối thông giữa các khu vực với nhau.

 Dực Lang: lang hành lang loại nằm bên cánh các công trình, nối hai công trình  không không nằm trên cùng một trục, hay một tuyến.

 Trực Lang: loại hành lang ngắn nối liền giữa các công trình

 Hồi lang: loại hành lang gấp khúc gắn kết với các công trình, như hành lang hình chữ “Khẩu”, hình chữ “Vạn”, chữ “Vương”.

Hiện nay, trên các hệ thống hành lang của Tử Cấm Thành treo các tư liệu quý như: một số bức ảnh của các vị vua nhà Nguyễn, hình ảnh tư liệu về kiến ​​trúc của các cung điện ... Đặc biệt là những hình ảnh  tư liệu trong công cuộc bảo tồn các di tích trong quần thể di tích Cố đô Huế, nhằm giúp du khách hiểu thêm về triều Nguyễn một cách toàn diện hơn.

Nguồn: THUYẾT MINH CÁC ĐIỂM THAM QUAN THỪA THIÊN HUẾ - SỞ DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ
Ảnh: Googlemaps