Hoàng thành Huế - Nơi sinh sống, làm việc của Hoàng gia triều Nguyễn

Hoàng thành Huế là vòng thành ở giữa, chu vi hơn 2.450m. Gồm 4 cửa ra vào. Mỗi phía Đông Tây Nam Bắc trổ một cửa ra vào. Và cũng được hiểu là vùng đất bên trong vòng thành này. Hoàng thành Huế bao gồm Tử Cấm thành và rất nhiều công trình như cung cấm, miếu thờ, điện, đài... Là nơi sinh sống và làm việc của Hoàng Gia Nguyễn

Hoàng thành Huế - Nơi sinh sống, làm việc của Hoàng gia triều Nguyễn
Hoàng thành Huế - Nơi sinh sống, làm việc của Hoàng gia triều Nguyễn
Hoàng thành Huế - Nơi sinh sống, làm việc của Hoàng gia triều Nguyễn

Thuật ngữ "Hoàng thành Huế" ít được người dùng, mà đại đa số dùng từ "Đại Nội Huế" và cách dùng từ này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Vùng đất phía bên trong Hoàng thành, bao gồm Tử Cấm thành được gọi chung là Đại Nội. Tham quan Đại Nội Huế chính là tham quan các công trình kiến trúc như cung điện, đền đài, miếu, vườn Ngự uyển... nằm trong phạm vi Hoàng thành Huế.

Như đã đề cập, Hoàng thành Huế có 4 cửa ra vào. Cả bốn cửa này hiện nay đều mở. Thông tin bốn cửa ra vào như bên dưới:

  • Hướng nam: Cửa Ngọ Môn – Cũng là một công trình kiến trúc rất đặc biệt của Hoàng Thành Huế. Đây chính là nơi mà khách mua vé để vào cổng tham quan Đại Nội
  • Hướng Bắc: Cửa Hòa Bình – Đường Đặng Thái Thân – Hiện tại là cửa ra vào cho những ai làm việc trong Đại Nội
  • Hướng Đông: Cửa Hiển Nhân –  Đường Đoàn Thị Điểm – Lối ra cho du khách khi vào tham quan Đại Nội Huế
  • Hướng  Tây: Cửa Chương Đức – Đường Lê Huân