NGỌ MÔN - Cổng chính đi vào Hoàng thành Huế

Ngọ Môn là cổng chính và nằm ở phía Nam của Hoàng Thành, chỉ dành riêng cho nhà vua cùng đoàn ngự đạo ra vào Hoàng cung, hoặc dùng để tiếp đón các sứ thần. Trước đây tại vị trí này là Nam Khuyết Đài xây dựng đầu thời vua Gia Long. Đến năm Minh Mạng thứ 14 (1833) khi triều Nguyễn tổ chức quy hoạch lại toàn bộ mặt bằng kiến trúc của Hoàng Thành, Nam Khuyết Đài bị triệt giải để xây dựng cổng Ngọ Môn uy nghi và to lớn hơn.

NGỌ MÔN - Cổng chính đi vào Hoàng thành Huế
NGỌ MÔN - Cổng chính đi vào Hoàng thành Huế
NGỌ MÔN - Cổng chính đi vào Hoàng thành Huế
NGỌ MÔN - Cổng chính đi vào Hoàng thành Huế
NGỌ MÔN - Cổng chính đi vào Hoàng thành Huế
NGỌ MÔN - Cổng chính đi vào Hoàng thành Huế

Hướng Nam, theo quan niệm của địa lý phong thủy phương Đông là hướng “Tý - Ngọ”. Trên thực tế hướng của Ngọ Môn cũng như toàn bộ Kinh Thành Huế - là hướng “Càn - Tốn” (Tây Bắc - Đông Nam), nhưng vẫn được xem là hướng Ngọ (hướng Nam). Theo Dịch học, hướng Nam là hướng dành cho bậc vua chúa để “nhi thính thiên hạ, hướng minh nhi trị” (tạm dịch: để cai trị thiên hạ, hướng về lẽ sáng để trị vì đất nước).

Trải qua hơn 200 năm với những tác động của thời gian, sự khắc nghiệt của thời tiết và cả khói lửa chiến tranh, nhưng Ngọ Môn vẫn tồn tại và đứng vững cho tới ngày hôm nay để trở thành một biểu tượng của xứ Huế.