Tử Cấm Thành Huế – Nơi làm việc, sinh sống của vua triều Nguyễn

Tử Cấm Thành Huế là vòng thành thứ ba nằm bên trong Hoàng Thành. Tử...

Ngai vàng vua Nguyễn và Bửu tán

Ngai vàng vua Nguyễn là biểu tượng quyền lực của triều đại nhà Nguyễn. Trong...

Bí mật 11 Vạc Đồng của các chúa Nguyễn để lại

Vạc đồng được đúc từ thời các chúa Nguyễn mỗi khi đánh thắng quân Trịnh...

Trường Lang – Kết nối các cung điện, các khu vực bên trong Hoàng thành Huế

Trường Lang là tên gọi chung của các loại hành lang dài, nối thông giữa...

Điện Càn Thành – Nơi ở và nghỉ ngơi của nhà vua

Điện Càn Thành được xây dựng dưới thời vua Gia Long năm 1810, là cung...

Cung Khôn Thái – Nơi ăn ở sinh hoạt của các bà Hoàng hậu

Cung Khôn Thái là một trong ba cung điện được triều đình nhà Nguyễn xây...

Tam cung Lục viện của triều đình nhà Nguyễn

Tam cung: Là tên gọi của 03 cung: Cung Khôn Thái: nơi ở của Hoàng...

Điện Kiến Trung – Nơi làm việc và sinh hoạt của hai vị vua cuối cùng của triều Nguyễn

Điện Kiến Trung (tên chữ là Kiến Trung Lâu) là cung điện được xây dựng...

Nhật Thành Lâu và Thái Bình Lâu

Nhật Bình Lâu được xây dựng vào năm 1841 dưới thời vua Thiệu Trị, là...

Nhã nhạc Cung đình Huế

Nhã nhạc là một thuật ngữ liên quan đến âm nhạc cung đình (gồm Đại...