Nghi môn và sân Đại Triều nghi

Nghi Môn và Sân Đại Triều Nghi là những công trình nằm trên trục chính...

Ngọ Môn – Cổng chính đi vào Hoàng thành Huế

Ngọ Môn là cổng chính và nằm ở phía Nam của Hoàng Thành, chỉ dành...

Hoàng thành Huế – Nơi sinh sống, làm việc của Hoàng gia triều Nguyễn

Hoàng thành Huế là vòng thành ở giữa, chu vi hơn 2.450m. Hoàng thành cũng...

Kinh thành Huế – Tên gọi, lịch sử, phạm vi và quá trình xây dựng

Kinh thành Huế là tên gọi của vòng ngoài thành ngoài cùng, chu vi hơn...

Đàn Xã Tắc – Nơi triều Nguyễn làm lễ tế thần Đất và thần Lúa

Đàn Xã Tắc được xây dựng vào năm 1806 dưới thời vua Gia Long. Đàn...

Đèo Hải Vân – Cung đường tuyệt đẹp kết nối Huế, Đà Nẵng, Hội An

Đèo Hải Vân thuộc địa phận Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, là cung đường...

Làng cổ Phước Tích – Nơi lưu giữ nghề gốm xưa và những căn nhà rường Huế trăm tuổi

Làng cổ Phước Tích là ngôi làng thứ hai của Việt Nam được công nhận...

Cầu ngói Thanh Toàn

Cầu ngói Thanh Toàn được xây dựng năm 1776 bởi bà Trần Thị Đạo –...

Điện Kiến Trung – Nơi làm việc và sinh hoạt của hai vị vua cuối cùng của triều Nguyễn

Điện Kiến Trung (tên chữ là Kiến Trung Lâu) là cung điện được xây dựng...