Lăng vua Gia Long (Thiên Thọ lăng)

Thiên Thọ là lăng vua Gia Long (mất tháng 02/1820) và Thừa Thiên Cao Hoàng...

Lăng vua Minh Mạng (Hiếu lăng)

Lăng vua Minh Mạng  được khởi công vào tháng 9/1840. Công trình đang tiến hành...

Lăng vua Thiệu Trị (Xương lăng)

Lăng vua Thiệu Trị là một trong 7 khu lăng mộ của các vua Nhà...

Lăng vua Tự Đức (Khiêm lăng)

Lăng vua Tự Đức được xây dựng tại ấp Trâm Bái, làng Dương Xuân, huyện...

Lăng Lệ Thiên Anh hoàng hậu (Khiêm Thọ lăng)

Lăng Lệ Thiên Anh Hoàng Hậu nằm trong khuôn viên của lăng vua Tự Đức....

Lăng vua Kiến Phúc (Bồi lăng)

Lăng vua Kiến Phúc (Bồi lằng) nằm trong khuôn viên của lăng vua Tự Đức....

Lăng vua Đồng Khánh (Tư Lăng)

Lăng vua Đồng Khánh có lịch sử xây dựng đầy trắc trở. Sau khi vua...

Lăng vua Khải Định (Ứng Lăng)

Sau 4 năm xem xét tham khảo các bản tấu trình của các thầy địa...

Giới thiệu lịch sử các lăng vua Nguyễn

Tập trung về phía Tây Nam của Kinh Thành Huế, các vị vua đã lựa...